บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ร.ต.ต.อำนวย ชุมจินดา

ตำแหน่ง ประธานบริหาร

  • ปี 2562-ปัจจุบัน รองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลบางขุนเทียน
  • ปี 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานกรรมาธิการ ตำรวจสภาผู้แทนราษฎร (สส.นิโรธ สุนทรเลขา)
  • ปี 2563-ปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการ ตำรวจสภาผู้แทนราษฎร (สส.ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม)
  • ปี 2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารสมาคมชาว ปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • 16 ก.ค. 618 ก.พ. 62 อบรมหลักสูตร กอร.(ปป) โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  • ปี 25602562 นายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร
  • ปี 25332562 ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาล ท่าข้าม
  • ปี 2562 ผู้จัดการทีมฟุตบอล อัสสัมชัญ ยูไนเต็ด
  • ปี 25512561 คณะกรรมการตรวจสอบและ ติดตามการบริหารงานตำรวจ สน.ท่าข้าม

จากประสบการณ์ทำงานในวงการ รปภ. เป็นเวลามากกว่า 25 ปี จากตำแหน่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย ไต่เต้าจนเป็นเจ้าของกิจการ มีผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจกว่า 200 องค์กร พนักงานมากกว่า 700 คน และได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับบุคลากรในบริษัทฯ ส่งเสริมด้านการ เรียนรู้และฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ เพราะการฝึกอบรมทบทวนอย่างดีและถูกว่ิธีนั้น เป็นรากฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรในบริษัทฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีแนวคิดที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ และที่เราไว้วางใจเมื่อทำงานอยู่เคียงข้างคุณ

“ผู้ว่าจ้างมั่นใจ รปภ. มั่นคง คือความประสงค์ของเรา”