บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

SER­VICE MIND

งานรักษาความปลอดภัย คือ “งานบริการ” การคัดเลือกพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญ ดังนั้น บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ต้องมีใจรัก และชอบในงานบริการ

ให้บริการด้วยรอยยิ้มและคำพูดที่เหมาะสม เพื่อสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้า

แสดงออกถึงความพร้อมและความเต็มใจ ในการให้บริการแก่ลูกค้า

สามารถควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียง ในขณะให้บริการได้เป็นอย่างดี

เก็บอารมณ์ได้ดี ขณะรับฟังข้อร้องเรียน ในเรื่องต่าง ๆ จากลูกค้า

เปิดใจรับฟังคำติชมจากลูกค้าที่มีต่อการ ให้บริการของตนได้เสมอ

พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องแต่ง เครื่องแบบสะอาด เรียบร้อย ตลอดเวลาที่ ปฏิบัติหน้าที่